Julen handler om glæde, og glæden ved at give er den bedste. Traditionen tro rejser vi det store ønsketræ, hvor du kan opfylde et ønske hos et udsat barn.


Ønsketræet

Ønskesedlerne på træet kommer fra børn, der er anbragt udenfor deres hjem og ikke har forældre eller familie, der giver dem en julegave. På forskellige institutioner og opholdssteder har børnene lavet en ønskeliste med gaver, der højst må koste 200 kroner. Alle børn er anonyme, så det er kun navnet på deres institution, der fremgår.